Rendszeres készületünk eszközei lehetnek  a következő imák

„Mária, szeretetünk jeléül
Téged ismerünk el királynőnknek!
Ahogy Szent István király is tette,
egészen Neked ajándékozzuk
magunkat és hazánkat.
Újítsd meg veled való szövetségünket
és Magyarország lelkületét.
Hadd ragyogjon át minden tettemen,
hogy Téged szeretlek, Neked szolgálok
és gyermeked vagyok. Amen.”

Élete vége felé Kentenich atya állítja, hogy mindaz, ami lett, s ami belőle és általa lett, a Szűzanya műve, aki kilenc éves korától személyesen alakította és nevelte őt. Gyermekként egy imát is írt:

Üdvözlégy Mária
Tisztaságodnál fogva
Őrizd meg testemet és lelkemet tisztán.
Tárd szélesre nekem a Te s a te Fiad szívét.
Könyörögj ki számomra mély önismeretet,
Az állhatatosság kegyelmét
És hűséget mindhalálig.

Adj nekem lelkeket,
És minden mást végy el magadnak!

Ámen

 

ESTI IMA 1.

Istenem, Mennyei Atyám, Hiszem, hogy a mennyekben vagy.

Te, a szeretet, az öröm, az élet teljessége. Hozzád tartozhatok.

Mindennapjaim közepette Rád tekintek, és keresem tekinteted.

Odanyújtom Neked kimondatlan vágyamat az élet, a szabadság, a boldogság után és Utánad.

Rajtad kívül ki tudná ezeket teljesíteni?

Kérlek, ne hagyj magamra! Tarts meg, és erősíts meg.

Köss még szorosabban magadhoz és Máriához, akit Te anyaként adtál nekem.

Add, hogy növekedjen bennem a bizonyosság: Te mindig velem vagy.

Amen.

 

ESTI IMA 2.

Atyám, Te látod, hogy sok minden van, amit nehéz elviselnem, és sok olyan, amihez túlzottan ragaszkodom.

Add nekem a Te erődet, hogy el tudjam engedni ezeket, a Neked való felajánlás által.

Szabadíts meg a tőlük való függéstől, hogy egyre teljesebben engedjem magam Általad vezettetni.

Fogadd el mindazt, amit ma Neked ajánlottam, azokért, akiket szeretek, és minden bűnösért.  Amen

 

ESTI IMA 3.

Atyám, a te karjaidban vagyok, Nálad keresek menedéket. Nyitott szívvel várom, hogy szereteted megnyilvánuljon személyes életemben. Adj nekem bizalmat és kitartást! Köszönöm a Megváltást, szenvedésedet, mellyel bebizonyítottad, mennyire szeretsz! Én is oda akarom adni Neked önmagam, Uram, te légy az Atyám. Nem akarok a világ fia lenni, hanem csakis a Tiéd! Amen.

 

ESTI IMA 4.

Égi Édesanyám! Te számtalanszor meghoztad a szeretet nehéz döntését.

Nekem ma sem sikerült mindig. Újra és újra elbotlottam.

Segíts, hogy töretlenül haladhassak felfelé a szeretet lépcsőin!

Köszönöm Neked, hogy ma mellém küldted ……-ot.

Köszönöm őt úgy ahogy van. Köszönöm, hogy ilyennek szerethetem.

Amen.

 

ESTI IMA 5.

Uram, Te teremtettél engem közösségi lénynek, Te adtál mellém társakat, hogy ne egyedül éljek, hanem másokkal közösségben. Köszönöm Neked azokat az embereket, akikkel ma találkoztam, és azokat is, akikkel ma nem találkoztam személyesen, de gondoltam rájuk a nap folyamán. Mindannyiukat a Te kegyelmedbe ajánlom most. Add, hogy minden kapcsolatomban Te is jelen legyél, s így valódi közösségekben élhessek! Segíts, hogy minél inkább össze tudjak forrni velük a Te szereteted által! Amen!

 

ESTI IMA 6.

Uram, te mindenek fölött bölcs vagy, te felülről látod életem kanyarjait, te tudod legjobban, mi a jó nekem, mi vezet az üdvösséghez. Köszönöm, hogy Atyám vagy, s vezetésed napként ragyogja be életemet. Engedd, hogy mindig rád tudjak hagyatkozni, minden helyzetben bízni tudjak benned. Ha úgy látod jónak, használj engem és életemet eszközödül, hogy rátudjak mutatni a dolgok, történések mögött felsejlő fényedre, bölcsen kormányzó szeretetedre. Add, hogy világunkban egyre több ember élete színesedjék ki! Amen.

 

ESTI IMA 7.

Drága Szűzanya! Te nagyon jó példát adtál nekünk, hogyan kell segítőkésznek lenni.

Nekünk ez nehéz, gyakran fáradtak vagyunk, csüggedünk.

Kérünk, segíts, hogy legyőzve önmagunk, tudjuk a helyes utat választani,

Ezzel hirdetni a világnak a Te és Szent Fiad dicsőségét.

Amen

 

ESTI IMA 8.

Drága Szűzanya, Királynőnk! Te nagyon nagy ajándékot adtál nekünk, Szent Fiadat, Megváltónkat.

Köszönjük nagy bizalommal kimondott „igen”-ed.

Köszönjük, hogy vigyázol országunkra, és meghallgatod kéréseinket.

Segíts nekünk, hogy minden percben ajándékká tudjunk válni embertársaink és a Te számodra!

Szeretnénk mindent a Te kezedbe tenni, hisz Te jobban tudod, mi jó nekünk!

Irányítsd életünket!

Amen.